Laboratoř organické fotochemie

vedoucí skupiny: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
URL: http://photochem.sci.muni.cz

 

Laboratoř organické fotochemie je zapojena do výzkumných projektů, které se zabývají vývojem fotoaktivovatelných sloučenin, fluorescenčních značek a molekulárních senzorů pro biologii, mechanismy fotochemických reakcí a environmentální fotochemií. Laboratoř je vybavena femtosekundovým a nanosekundovým systémem zábleskové spektroskopie, absorpčním a fluorescenčním spektrometrem a fotoreaktory.

Multidisciplinární práce v této laboratoři zahrnuje organickou syntézu, molekulární spektroskopii, chemickou kinetiku, určování struktur organických molekul, časově rozlišené spektroskopické metody a výpočetní chemii. Studenti mají možnost pracovat na projektech ve spolupráci s významnými zahraničními i domácími pracovišti a prezentovat výsledky na mezinárodních konferencích.

Výzkumná témata

  • Fotoaktivovatelné sloučeniny
  • Fluorofory
  • Molekulární senzory
  • Laserová záblesková fotolýza a spektroskopie
  • Organická syntéza s použitím fotochemických kroků
  • Fotochemie a fotofyzika organických sloučenin v kryosféře

Vybrané publikace

   Šolomek T., Wirz J., Klán P. Searching for Improved Photoreleasing Abilities of Organic Molecules. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 3064.
   Palao E., Slanina T., Muchová L., Šolomek T., Vítek L., Klán P. Transition-Metal-Free CO-Releasing BODIPY Derivatives Activatable by Visible to NIR Light as Promising Bioactive Molecules. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 126.
    Ludvíková L., Friš P., Heger D., Wirz J., Šebej P., Klán P. Photochemistry of Rose Bengal in Water and Acetonitrile: A Comprehensive Kinetic Analysis. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 16266.
    Horváth P., Šebej P., Šolomek T., Klán P. Small-Molecule Fluorophores with Large Stokes Shifts: 9-Iminopyronin Analogues as Clickable Tags. J. Org. Chem. 2015, 80, 1299.
    Šolomek T., Heger D., Ngoy B. P., Givens R. S., Klán P. The Pivotal Role of Oxyallyl Diradicals in Photo-Favorskii Rearrangements: Transient Spectroscopic and Computational Studies. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 15209.
    Ray D., K'Ekuboni Malongwe J., Klán P. Rate Acceleration of the Heterogeneous Reaction of Ozone with a Model Alkene at the Air-Ice Interface at Low Temperatures. Environ. Sci. Technol. 2013, 47, 6773.

   

  

laboratoř organické fotochemie laboratoř organické syntézy laboratoř organické syntézy a medicinální chemie laboratoř supramolekulární chemie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.