Laboratoř organické syntézy

vedoucí skupiny: doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

 

Zabýváme se syntézou molekulárních stavebních bloků zejména makrocyklických a studujeme jejich molekulární a supramolekulární vlastnosti s ohledem na využití v dalších oblastech chemie a v přípravě nových organických materiálů.

Výzkumná témata

  • Tvarově stálé, plně konjugované a nekonjugované makrocykly
  • Chemie bicyclo[1.1.1]pentanu

Vybrané publikace

   Phulwale B. V., Mishra S. K., Nečas M., Mazal C. Phenanthrylene-Butadiynylene and Phenanthrylene-Thienylene Macrocycles: Synthesis, Structure, and Properties. Org. Chem. 2016, 81, 6244-6252.
   Kaleta J., Janoušek .Z, Nečas M., Mazal C. Molecular Rods Combining o-Carborane and Bicyclo[1.1.1]pentane Cages: An Insertion of the Triple Bond Located Next to a Highly Strained Cage. Organometallics 2015, 34, 967-972.
   Kaleta J., Nečas M., Mazal C. 1,3-Diethynylbicyclo[1.1.1]pentane, A Useful Molecular Building Block. J. Org. Chem. 2012, 4783-4796.
   Kaleta J., Mazal C. A Triangular Macrocycle Altering Planar and Bulky Sections in its Molecular Backbone Org. Lett. 2011, 13, 1326-1329.

 

       

  

laboratoř organické fotochemie laboratoř organické syntézy laboratoř organické syntézy a medicinální chemie laboratoř supramolekulární chemie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.