Studijní obor Organická chemie

Organická chemie je obor, který se zabývá strukturou, vlastnostmi a reakcemi organických sloučenin. Vychází z obecných poznatků o struktuře organických molekul, metodách jejich syntézy a strukturní analýzy, empirických vztazích mezi strukturou a chemickým chováním, a z metod výpočetní chemie a molekulového modelování. Zabývá se přípravou nových organických sloučenin, studiem chemické reaktivity a mechanismů chemických reakcí, sledováním chemické kinetiky, hledáním nových syntetických metod a sledováním stereochemického chování. Nedílnou součástí je také určování struktury nových chemických substancí založené na aplikacích nejmodernějších fyzikálně-chemických metod, jako jsou nukleární magnetická rezonance, infračervená spektroskopie, absorpční, emisní a Ramanova spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, rentgenová difrakční analýza či chromatografické metody.

Obor organické chemie na Masarykově univerzitě nabízí zájemcům příležitost dosáhnout vysokoškolského vzdělání na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia. Studenti se vzdělávají ve specializovaných kurzech a zapojují se do výzkumu v rámci projektů řešených výzkumnými skupinami Ústavu chemie.

Aktuality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.