Laboratoř supramolekulární chemie

vedoucí skupiny: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
URL: http://www.sci.muni.cz/supramolecular

 

Naše skupina vyvíjí nové supramolekulární receptory, které jsou schopné ve své kavitě vázat malé molekuly a ionty. Zvláště nás zajímají dvě skupiny sloučenin: cucurbitutily a bambusurily. Tyto makrocycly jsou tvořeny stejným stavebním blokem, glykolurilem, ale interagují s velice odlišnými látkami.  K výzkumu v oblasti cucurbiturilů přispíváme zejména v oblasti jejich modifikace a také přípravou molekulárních přepínačů vycházejících z těchto makrocyklů. Bambusurily byly vyvinuty v naší skupině v roce 2010. Později jsme ukázali, že bambusurily jsou velmi dobré receptory pro různé organické anionty a to jak ve vodě, tak i v organických rozpouštědlech. V současné době zkoumáme potenciál bambusurilů pro detekci a transport aniontů.

Výzkumná témata

  • Syntéza supramolekulárních sloučenin vycházejících z glykolurilů
  • Bambusurily - receptory aniontů: syntéza a supramolekulární interakce
  • Cucurbiturily - receptory kationtů a neutrálních organických sloučenin
  • Syntéza a supramolekulární interakce
  • Nanoplniva pro polymerní membrány

Vybrané publikace

   Havel, V.; Šindelář, V. Anion binding inside a bambus[6]uril macrocycle in Chloroform. ChemPlusChem 2015,  80, 1601.
   Havel, V.; Yawer, M. A.; Šindelář, V. Real-time analysis of multiple anion mixtures in aqueous media using a single receptor. Chem. Commun. 2015, 51, 4666.
   Ustrnul, L.; Kulhánek P.; Lízal, T.; Šindelář, V. Pressocucurbit[5]uril. Org. Lett. 2015, 17, 1022.
   Yawer, M. A.; Havel, V.; Šindelář, V. A Bambusuril Macrocycle that Binds Anions in Water with High Affinity and Selectivity. Angew. Chem., Int. Ed. 2015, 54, 276.
   Gilberg, L.; Khan, M. S. A.; Enderesová, M.; Šindelář, V. Cucurbiturils Substituted on the Methylene Bridge. Org. Lett. 2014, 16, 2446.
   Švec, J.; Nečas, M.; Šindelář, V.: Bambus[6]uril. Angew. Chem., Int. Ed. 2010, 49, 2378.

 

       

  

laboratoř organické fotochemie laboratoř organické syntézy laboratoř organické syntézy a medicinální chemie laboratoř supramolekulární chemie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.