Studijní obor Organická chemie

Organická chemie je obor, který se zabývá strukturou, vlastnostmi a reakcemi organických molekul a materiálů. Tento obor vychází z obecných poznatků o struktuře organických molekul, metodách jejich syntézy, metodách strukturní analýzy, empirických vztazích mezi strukturou a chemickým chováním, a metodách kvantové organické chemie a molekulového modelování. Zabývá se přípravou nových organických sloučenin, studiem chemické reaktivity, poznáváním mechanismů chemických reakcí, sledováním chemické kinetiky, hledáním nových syntetických metod a sledováním stereochemického chování a určováním struktury nových chemických individuí založeném na aplikacích nejmodernějších fyzikálně-chemických metod, jako jsou nukleární magnetická rezonance, infračervená spektroskopie, absorpční, emisní a Ramanova spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, rentgenová difrakční analýza či chromatografické metody.

Obor organické chemie nabízí zájemcům příležitost vysokoškolského vzdělání na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia, vzdělávat se ve specializovaných kurzech a zapojit se do výzkumu v rámci projektů řešených výzkumnými skupinami Ústavu chemie.

Aktuality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.